Salto! för arrangörer

Här hittar du som är arrangör matnyttig information såsom arrangörstips och aktuell utbudskatalog.
Salto!-utbudskatalog innehåller både säljblad från aktuella danskompanier och arrangörsinformation såsom deadlines, bokningsblankett mm.

Salto! -subventioner

Kultur Skåne anslår medel för subvention av dansföreställningar inom det utbud som Salto! festivalen erbjuder. Subventionen gäller för förskole- och skolföreställningar såväl som offentliga föreställningar som riktar sig till barn och unga.

På följande länk kan du rekvirera din Salto!-subvention: Sök subvention

– Salto! – subventionen är 50% på föreställningar inom Salto! –festivalen under tiden mitten av september till mitten av november med fokus på oktober månad.

-Subventionen administreras av Dansstationen och fördelas i förhållande till antal barn under 18 år i kommunen.

-Riksteatern Skånes arrangörsstöd gäller under hela året även för det utbud som Salto! -festivalen erbjuder.

-Riksteatern Skånes scenkonstsubvention gäller även för det utbud som Salto! –festivalen erbjuder, dock ej under oktober månad.

Salto!-utbudsdag

Den första måndagen i februari varje år arrangeras en utbudsdag: Salto!-dagen. Här presenteras mellan 10-15 turnerande dansproduktioner som alla riktar sig till barn eller ungdomar. Till Salto!-dagen kommer ca 250 besökare från olika håll, mest från Skåne men även från övriga Sverige. Men Salto!- dagen är också en mötesplats för arrangörer, medverkande kompanier och publik. Det kostar ingenting att besöka Salto!-dagen.

År 2023 Salto!-utbudsdag var en fysisk träff i Hässleholms kulturhus, den kompletteras av en digital presentation bestående av en pdf

Själva festivalen äger rum i oktober och då turnerar de dansproduktioner som arrangörerna valt.
Anmälan till Salto!-festivalen 2024 öppnar hösten 2023. Nästa Salto!-utbudsdag äger rum i februari 2024.

 

 

Artistskatt för utländska artister

Det finns en broschyr, SKV 520 som beskriver artistskatten och SKV 468 som beskriver sociala avgifter för utländska artister och idrottsmän. De finns att skriva ut på www.skatteverket.se