………Teknik PALLADIUM MALMÖ …..__main stage__

Dansstationen på Palladium i Malmö.

Här finns info om teaterteknik, ritningar med mera.

Click here to download a dwg plot of the main stage:

Download DWG now

Click here to download the equipment list:

Download PDF now.

Open i new tab: Palladium Tech Spec