Do as I say

En fysisk och interaktiv föreställning med ett starkt uttryck som behandlar frågor om mobbing, grupptryck och auktoritet.

Lösen: bobbiloproduktion

 

Utbudsblad