Framflyttad till 7-8 sep: Polari Speaking Sex – Marcus Baldemar

Datum: 7 september
Tid: kl 19.30 (60 min)

Datum: 8 september
Tid: kl 18.00 (60 min) + eftersnack

Ord.biljettpris: 160:-
Stödmedlem: 120:-
Student/Pensionär/Under 26 år: 80:-

Under höstens visningar på Dansstationen kommer vi att ha en sittning anpassad till COVID-19. Vi har för närvarande en publikgräns på 50 personer per föreställning och har en placering med rekommenderad fri yta per person.

Polari var ett hemligt språk som talades bland homosexuella i Storbritannien från början av 1900-talet fram till slutet av 1960-talet. Polari möjliggjorde för queers att kommunicera mer riskfritt med varandra i en tid då risken för arrestering, utpressning och fysiskt våld var stor. Detta språk, fyllt av kamp, sexuella insinuationer och sarkasm förhöjde också i sitt format en känsla av att vara del av en exklusiv grupp.

Polari Speaking Sex behandlar språk både som en väg till gemenskap och säkerhet, men också som en säker plats i sig; en hemlig form av kommunikation som verktyg för att uttrycka, dela och utföra queer glädje, queer njutning, queer intimitet och queer erotik i offentligheten.

Uttrycket speaking sex är lånat av Anh Vo; koreograf, dansare och teoretiker baserad i New York. Hen skapar danser och skriver om pornografi och queera relationer, om varande och form, om identitet och abstraktion, om historia och dess koloniala verklighet.

Marcus arbete involverar rörelse och text. I sin praktik vill Marcus hitta eller skapa samband mellan den poetiska/politiska kroppen och det poetiska/politiska språket. Författaren av boken Stone Butch Blues, Leslie Feinstein, skrev en gång gender is the poetry we make of the language we are taught. I Polari Speaking Sex blir även rörelsen och koreografin ett förkroppsligande av den poesin vi skapar utifrån det språk vi lär oss.

Idé och koreografi: Marcus Baldemar
Skapad tillsammans med: Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes, Daniel Åkerström Steen, Pyo Soon Caroline Byström och Adam Seid Tahir
På scen: Viktoria Andersson, Mariana Suikkanen Gomes
Scenografi, kostym, mask och ljus/Set-design: Daniel Åkerström Steen
Samproduktion: Riksteatern/The Swedish National Touring Theatre, Köttinspektionen, MDT, Atalante, Dansstationen, Turnéslingan Tre Scener
Residens: MDT, Riksteatern, Konstnärsnämnden
Med stöd av: Kulturrådet, Riksteatern Dans, Köttinspektionen och Konstnärsnämnden